VII OBERT DE NADAL “CIUTAT DE FIGUERES” – 27 al 30 de desembre

Inscrits i emparellaments – chess results

REGLAMENT:

1.- Local de joc: Casino Menestral Figuerenc (c/Poeta Marquina, 2). La Sala i la resta d’instal·lacions gaudeixen d’accés adequat per a persones amb mancança de mobilitat, en compliment del disposat en el Reglament de la FCE. La sala d’anàlisi s’ubica al primer pis del mateix local.

2.- Dies de joc i horari: Del 27 al 30 de desembre del 2017. Essent l’inici de       les partides: el 27/12, 2 rondes diàries: a les 15:30h. i a les 18h, excepte la           darrera ronda del dissabte dia 30, que 7a ronda seria a les 9h i la 8a a les 11:30h.

 3.- Sistema de joc: Sistema suïs a 8 rondes.

Els aparellaments es faran amb el programa informàtic “Swiss Manager” i no s’admetran reclamacions excepte per cas d’error humà en l’ús del programa. Seran eliminats del torneig aquells jugadors que, tot i ser aparellats, no es presentin a la primera ronda o bé a dues altres. Es podran sol·licitar 3 byes fins a la 5a ronda (inclosa). Es donarà per perduda la partida als jugadors que es presentin davant de l’escaquer amb més de 30 minuts de retard.

4.- Ritme de Joc: 60 minuts per tota la partida més 30 segons per jugada.

5.- ELO: Vàlid per a ELO FIDE i FCE..

6.- Drets d’inscripció: Abans de començar la primera ronda, de 15 h. a 15:30 h. al local de joc: Formalitzar i pagar la inscripció.

Tancament de la inscripció:  15 h. del  24 de desembre de 2017

Per als jugadors seniors: 20€

Menors de 16 anys: 15€

Socis del Club: 5 euros menys.

7.- Inscripcions i informació: Tel. 603491068. mail: escaquistes@hotmail.com / escacsfigueres@gmail.com

La inscripció és vàlida al efectuar el pagament el 27 de desembre abans de les 15:30 h.  Sense aquest requisit no es podrà jugar.

8.- Premis: En cas d’empat a punts, no es repartiran els premis entre els empatats. Serà necessària la presència dels jugadors premiats a la cerimònia de clausura per a la seva entrega. En cas contrari, no se li entregarà i el jugador perdrà qualsevol dret a reclamar-lo. Els premis no són acumulables:

1r classificat 100 € i trofeu.

2on 80 € i trofeu .

3r 50 euros i trofeu.

4t 40 €

5è 30€

1er classificat entre 1851 i 2000: Trofeu

1er classificat entre 1701 i 1850: Trofeu

1er classificat fins 1700 Trofeu

1er jugador + 65 anys: Trofeu

Per cadascuna de les categories Sub16, Sub14, Sub12, Sub10:

1er class.:  Trofeu

1ª jugadora femenina: Trofeu

Un jugador podrà rebre com a màxim un premi. Els 5 de la general tindran preferència respecte a la resta, i els de trams tindran preferència respecte els d’edats.

En els d’edats, primarà la puntuació a la general, de manera que, per exemple, tots els Sub16 competiran pel premi Sub16, encara que siguin Sub12 o Sub10.

9.- Cerimònia de clausura i premis: Aproximadament a  les 14:15 h. del dia 30 de desembre.

10.- Sistemes de desempat:

Al acabar la darrera partida del torneig es realitzarà un sorteig públic sobre l’ordre dels següents sistemes de desempat:  1) Resultat particular  2) Bucholz Total    3) Bucholz Mitjà. De continuar l’empat, tot i aplicar-se els anteriors criteris, en ordre al sorteig prèviament realitzat, i a fi de desempatar aquells jugadors que encara segueixin empatats, s’utilitzarà el sistema de desempat de major nombre de partides guanyades, i de persistir, s’utilitzarà els sistema de partides guanyades amb negres.

11.- Direcció, Arbitratge i Comitè de Competició:

DIRECTOR: Jordi Serra Pagès i Carles Falgueras Martí

ÀRBITRE: Carles Vilà Camps

12.- La participació en el torneig implica l’acceptació d’aquesta reglamentació.

13.- Per qualsevol discrepància o circumstància no prevista en aquest reglament serà d’aplicació supletòria la normativa general de la FIDE i, subsidiàriament, de la FCE.

14.- El Comitè de Competició serà un òrgan format per tres membres, elegits democràticament d’entre els participants pels propis jugadors del torneig durant la celebració de la primera ronda, als que se sumarà el Director del Torneig, si no hi hagués incompatibilitat, sense dret a vot. Els següents dos jugadors del torneig més votats seran els suplents pels casos d’incompatibilitat, i així, successivament.

15.- El Director del Torneig i l’Àrbitre Principal tindran la potestat d’expulsar un jugador de la competició per qualsevol motiu de consideració GREU. Entre d’altres, serà considerat GREU el fet de no atendre les peticions de l’àrbitre encaminades a verificar que no s’estan infringint les normes davant una actuació sospitosa durant el joc. Aquesta decisió, la qual no podrà ser apel·lada, implicarà la immediata pèrdua de la partida del jugador si aquesta estigués en joc; la pèrdua de la possibilitat de continuar essent emparellat en el torneig i la pèrdua del premi econòmic al qual pogués optar pels resultats obtinguts fins al moment.

16.- La versió oficial del reglament del torneig és la publicada en català i restarà exposada a la sala de joc durant la celebració del mateix. Qualsevol dubte d’interpretació serà resolta d’acord a aquesta versió del reglament.

17.- La inscripció al torneig implica de facto l’autorització per part de cadascun dels jugadors a difondre els seus noms i cognoms, dades escaquístiques i fotos relatives al torneig a qualsevol mitjà de comunicació.

- ANNEX I -

  1. NORMATIVA SOBRE ELS TELÈFONS MÒBILS (S’adopta les recomanacions de la FCE)
  2. El jugador haurà de portar el telèfon mòbil apagat durant la competició.
  3. Si, de qualsevol manera, sona el telèfon mòbil d’algun jugador. Aquest, inexcusablement, i per decisió arbitral, perdrà la partida. (article 12.3 b) de la Llei dels Escacs).

2.- DE LA LEGISLACIÓ VIGENT A APLICAR AL TORNEIG

Així mateix, el local de joc és adaptat per l’accés de persones amb facultats funcionals limitades o reduïdes d’acord amb la reglamentació vigent de la Generalitat de Catalunya.

 

Els comentaris estan tancats.